Glotternsjöarnas FVO

Ligger ca 1 mil norr om Norrköping, utanför Åby samhälle. Den omgivande naturen är den vackra Kolmårdsskogen och Östgötaleden passerar genom området. Flera vindskydd finns inom området. Sjöarna bjuder på naturnära fiske efter främst abborre och gädda. Det finns även ett put-and-take vatten för regnbåge inom området i sjön Bengtgölen.


Glotternsjöarnas FVO Karta

Put-and-takesjön Bengtgölen är särskilt utmärkt inom området.


Bengtgölen Karta

Klicka på kartan för att visa den i större format.

Bengtgölen Bengtgölen


Fiskeregler Bengtgölen

Bengtgölen – vårt vatten med regnbåge

För fiske i Bengtgölen gäller särskilt dagfiskekort som du köper via iFiske.
  • Kortet gäller för fiske med kast- eller flugspö. Fiske får endast ske med ett redskap/bete åt gången.
  • Endast konstgjorda beten får användas. Levande eller luktande beten är inte tillåtna. (Mask, räka, maggot, powerbait m.fl. är exempel på förbjudna beten, vilka således inte får användas vid fiske i Bengtgölen).
  • Fiskekortet är personligt (giltigt endast för den person kortet utfärdats för) och får inte överlåtas eller säljas vidare. På begäran av polis eller fisketillsynsman skall den som fiskar även kunna styrka sin identitet genom att visa giltig legitimation.
  • Fångsten är begränsad till högst två regnbågar per dag och fiskekort. När två laxartade fiskar fångats är således fiskekortet förbrukat.
  • Fångad fisk, som är oskadad och i god kondition får återutsättas.
  • Fisk som du avser att behålla skall omedelbart avlivas.
  • Båt får inte användas vid fiske i Bengtgölen.
  • Det är viktigt att du rapporterar dina fångster i rapportboken. Boken finner du i rapportlådan vid Bengtgölens nordvästra strand.
  • Vänligen beakta att överenskommelsen med vattenägaren om fisketillstånd kan komma att återkallas om slitaget på omgivningen blir för stort.
  • Visa hänsyn i naturen, tänk på brandfaran och undvik nedskräpning. Var noga med att samla ihop förbrukade fiskelinor, så att dessa inte skadar vida djur och fåglar.

Enligt överenskommelse med vattenägaren skall försäljningen av fiskekort begränsas till högst 12 sålda kort per dag. (Årspremiären är undantagen från denna försäljningsbegränsning).